Informační technologie jako klíč k oběhovému hospodářství (ObH)

Bylo Nebylo

V polemice o tom, jestli tady již oběhové hospodářství někdy BYLO, je jednoznačná odpověď – NEBYLO. Jistě nalezneme v historii velmi vyspělé společnosti a kultury, které měly zakotveny určité prvky ObH. Moji generaci také zasáhly jisté aspekty ObH. Velmi dobře si pamatuji na velmi rozvětvenou síť rozličných opraven a podomních opravářů. Sdílení věcí, lépe řečeno „dědění“ po starších, bazary, „bleší trhy“, výkupny papíru a železa a další opět nyní objevované nástroje byly nedílnou součástí mého dětství. Každá správná máma uměla „štupovat“ a správný táta opravit Škodovku nebo Trabanta. Primárním důvodem těchto aktivit však nebyla upřímná snaha ochránit zdroje, ale prostě jen ušetřit nějaké peníze, popř. substituovat chybějící infrastrukturu. Navíc chybělo propojení těchto aktivit s průmyslovou výrobou.

Bytí Nebytí

Zdá se tedy, že by možná stačilo abychom trochu zchudli a Obh by přišlo jakoby samo. Možná částečně, ale provázející sociální nestabilita by jistě zkazila celý umělecký dojem. Lidé postupně přicházejí k ObH z druhé strany a to ze strany blahobytu. Naše základní potřeby jsou uspokojeny a my se vracíme k jiné hodnotě a to ještě základnější – a to bezpečí. Stále více a více lidí především mladšího věku se začíná obávat o stav Země, o docházející zdroje a cítí odpovědnost vůči budoucím generacím.

Pro rozvoj oběhové hospodářství v tom rozsahu jak ho známe nyní muselo být splněno následujících pět předpokladů :

  1. globální oteplování: nárůst průměrných teplot, rychlejší změny počasí, extrémní vlivy na člověka a infrastrukturu, např. povodně versus sucho;
  2. globalizace: propojení a závislost světových ekonomik a finančních sektorů, informační otevřenost a dostupnost informací on-line, vyspělá dopravní infrastruktura;
  3. environmentální uvědomění: široké povědomí o problematice ochrany životního prostředí, zelené iniciativy, legislativní úprava ve vyspělých průmyslových zemích, celosvětové deklarace týkající se zejména ochrany ovzduší;
  4. udržitelná spotřeba a výroba: vědomí světových korporací o omezenosti zdrojů, zvyšování cen energií a surovin, hledání nových obchodních příležitostí;
  5. informační technologie: vysoký stupeň virtualizace a digitalizace, možnost zpracování „big data“, znalost IT zejména u mladé generace, robotizace a řízení technologií na dálku.

Pátý předpoklad, tedy informační technologie je zároveň klíčem k odemknutí brány k širokému uplatnění oběhového hospodářství a jeho integraci do našich životů.

Bez současného stupně rozvoje IT by nebylo ani  oběhové hospodářství.  Hlavním fenoménem IT není to, že je plně využijeme v projektování, řízení, ve výrobě, prodeji a distribuci. IT zásadní měrou zapojuje do celého řetězce spotřebitele, který může velmi jednoduše a „z tepla domova“ ovlivňovat všechny zbylé stakeholdery. Spotřebitel může pomocí svého mobilního telefonu, jako mávnutím kouzelného proutku, rozhodnout o BYTÍ a NEBYTÍ nejen jednotlivých výrobků nebo služeb, ale i podnikatelů, podniků a celých odvětví podnikání.

Bude Nebude

Rok 2020, velmi silně poznamenaný koronavirovou pandemií, sehrál základní roli při rozvoji oběhového hospodářství. Ne tím, že akceleroval vznik nových podnikatelských aktivit nebo ukázal na výrobky a služby, které v budoucnosti nepřežijí. Zásadním přínosem “lock downů“ a dalších omezení bylo, že vzdělal širokou populaci ve využívání IT technologií. Jasně ukázal možnosti využití IT, jejich praktický význam a zbořil mnoho mýtů a napravil mnoho nevěřících. Otázka BUDE nebo NEBUDE ObH široce uplatněno v praxi již není otázkou, protože lidé jsou připraveni. Poslední velká překážka, tedy strach z nepoznaného, byla odstraněna.

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
SUEZ CZ a.s.
zdenek.horsak@suez.com