Publikace Cirkulární Česko 3

Surovinová krize je větší výzvou než COVID. Publikace Cirkulární Česko 3 ukazuje firmy, které se jí postavily čelem

Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, výrobky z recyklovaného plastu i využití odpadních plynů. To je několik z celkem osmi příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, které představují její autoři ve třetím díle publikace Cirkulární Česko. Jejich cílem je na inspirativních příkladech ukázat, že principy cirkulární ekonomiky mohou fungovat i u nás. „V současném lineárním světě je ekonomický růst spojen s rostoucí spotřebou materiálů. Ročně ze země vyextrahujeme 100 miliard tun materiálu a jen 9 % z něj pak vracíme do oběhu. Řešení ale existují a o dobré příklady není nouze ani u nás,“ říká Cyril Klepek z digitální odpadové platformy Cyrkl, která za vydáním společně s inovační agenturou JICImpact Hubem, inovační agenturou Direct PeopleInstitutem cirkulární ekonomiky a iniciativou Změna k lepšímu stojí.

Publikace Cirkulární Česko 3 přináší pohled do zákulisí osmi firem – mapuje výzvy, kterým čelí, představuje jejich cirkulární řešení a výsledky, jichž s nimi dosáhly. Celkem jde o dvacet stran plných inspirace nejen pro podnikatele a manažery, ale třeba i pro zástupce organizací, měst a obcí i pro širokou veřejnost. „Příběhy firem jsou nadčasové, to vidíme i na příkladu předcházejících vydání publikace, které si stáhlo přes dvacet tisíc lidí,“ vysvětluje Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky jeden z důvodů, proč se autoři rozhodli vydat i třetí díl.

Inovace musí reagovat na rychlost doby

Pro publikaci Cirkulární Česko platí, že co rok, to jedno vydání. O dobré příklady totiž není nouze. „Inovační vývoj je nesmírně rychlý a potenciál cirkulárního modelu si uvědomuje čím dál více podnikatelů,“ přidává pohled inovační agentury JIC ředitel marketingu Michal Veselý. Odkazuje třeba i na iniciativu Změna k lepšímu, do které je už nyní zapojeno přes dvě stě firem a organizací. Jedním ze tří pilířů, kterým se iniciativa věnuje, je právě cirkulární ekonomika. Stále ale existuje mnoho firem, pro které je tento pojem těžko uchopitelný. To potvrzuje i ředitel Impact Hubu Petr Vítek„Existuje velká mezera mezi sympatickým konceptem cirkularity a jeho realizací, která vyžaduje odvahu změnit status quo u řady normálních věcí – například proč není zelená elektřina nebo cirkulární zadávání normální jak ve veřejném, tak soukromém sektoru – a důslednost až do úplného detailu. Je tedy dobré si přiznat, že cirkularita i udržitelnost nejsou stav, ale proces a celkový hodnotový postoj.“

Firmy potřebují inspiraci a konkrétní příklady

Cirkulární Česko 3 ukazuje příklady z širokého spektra odvětví, které pro ostatní firmy mohou sloužit jako inspirace. Čtenáři se dozví, jak získat fotovoltaický panel za korunu, jak pomocí takzvané precyklace vyrábět znovupoužitelné obaly, že je možné z recyklovaného reziduálního plastu vyrábět třeba palety a z odpadního textilu opětovně použitelnou surovinu i jak vypadá práce architektonického studia, které vyznává koncept tzv. „slow development“. Příběhy firem doplňují pohledy na cirkulární ekonomiku z různých úhlů očima odborníků z jednotlivých institucí, které se tématu věnují. Jaroslav Mojžíš z agentury Direct People věří, že právě inspirace je to, co firmy potřebují. „Pojem cirkulární ekonomiky pro většinu z nich už není neznámým. Potřebují ale vidět, že jim přináší i ekonomické výhody. A to nejlépe uvidí právě na konkrétních příkladech z praxe,“ uzavírá Jaroslav Mojžíš s tím, že třetí díl publikace bude – oproti předcházejícím dílům – pouze v elektronické podobě, a to i kvůli aktuálně velmi ztíženým podmínkám pro distribuci.

 

Cyril Klepek, CEO a zakladatel CYRKL

Publikace Cirkulární Česko 3 je zdarma ke stažení zde.