Marina Albycheva / zakladatelka / Winsome agency

Hana Gabrielová / CEO / Hempoint

Michal Veselý / CMO JIC a člen správní rady Nadace Partnerství / JIC