Profesionálové za cirkulární ekonomiku

Bereme budoucnost do vlastních rukou

Pale Blue Dot je společenství profesionálů aktivně působících v oblasti cirkulární ekonomiky. Naším cílem je vlastním příkladem a konkrétními projekty motivovat byznysové hráče k přechodu na inovativní principy cirkulární ekonomiky i ve vlastním podnikání. Skutečně úspěšné inovace jsou pro nás totiž nejen ty, které v sobě zahrnují atraktivitu pro uživatele, ale zahrnují i sociální a environmentální dopady.

Nespoléháme se na stát, ale bereme na sebe svoji odpovědnost a přicházíme proaktivně s nápady a řešeními. Spolupráce a informace založené na faktech jsou naším hlavním motorem a věříme, že se k nám brzy přidáte i Vy.

Uvědomujeme si, že stojíme na prahu největší krize za posledních 90 let

Jedná se o bezprecedentní moment, kdy je před námi výzva přebudování ekonomiky na tu, která bude skutečně odolná i v dlouhodobém horizontu. Výkon měřený pouze ekonomickými indikátory musí být doplněn o ty, které zahrnou i společenské a přírodní aspekty a pomohou nám v přípravách na již probíhající klimatickou krizi. Proto aktivně a veřejně podporujeme evropský Green New Deal i nový Akční plán pro cirkulární ekonomiku. Základní kameny v nich obsažené předáváme dál jako inspiraci a podnět ke spolupráci v podobě tohoto Memoranda. Věříme, že pokud chceme uspět rychle, můžeme vyjít sami. Je-li však naším cílem dojít daleko, musíme se na tuto cestu vydat společně.

manifesto

Přijímáme principy cirkulární ekonomiky, snažíme se aplikovat principy regenerativního podnikání. Pracujeme na změnách, které budou společnost rozvíjet podle strategie udržitelného rozvoje. Věříme, že si tyto změny žádají zcela nový přístup v mezilidském jednání a firemním (podnikovém) vedení, a i když nejsou vždy komfortní pro všechny, jejich aplikace je esenciální.

Za úspěšné změny a inovace považujeme ty, které jsou prospěšné pro společnost a mají pozitivní ekonomické, sociální a environmentální dopady za předpokladu minimalizace škod, které mohou hledáním nových cest vzniknout, agilně a flexibilně procesy adaptujeme, a to vše nejen pro Českou republiku, ale na globální úrovni.

Uvědomujeme si lákavost „rychlých řešení“ a „zaručeně efektivních cest“, které fungují jako „náplast na problém“, ale ne jako dlouhodobý „lék“. Aktivně proto podporujeme mezioborovou spolupráci firem a soukromých subjektů, státních a vládních institucí, neziskového sektoru a všech spotřebitelů a společnou komunikaci pro nalezení společného postupu. Nebojíme se jít cestou, která není atraktivní nebo jednoduchá.

Uvědomujeme si, že lidstvo má na hluboké změny méně než 10 let, hledáme proto projekty a iniciativy, které mají na zlepšení situace značný a ideálně exponenciální dopad. Nečekáme, snažíme se o okamžité změny a skokové inovace.

Podporujeme vědecké metody jako nástroje pro získání možností řešení a dosažení nejlepšího výsledku. Víme, že jsme na dlouhé cestě, ke které přistupujeme s trpělivostí a pokorou. Avšak i vědecká obec se někdy utne a my na to rychle reagujeme. Když se tak stane, chybu neprodleně přiznáme, aby se jí ostatní vyvarovali.

Pravda je pro nás důležitým klíčem ke změnám, proto se neustále snažíme o její nalezení. Nikdy se neuspokojíme s pevně daným stanoviskem, naopak o něm pochybujeme a klademe si otázky, které pomohou nalézt pravdivé stanovisko. Přijímáme rozhodnutí založená na důkazech. Upřednostňujeme otevřené zdroje a radikální transparentnost, kdykoli je to možné.

I bez dramatických frází si uvědomujeme nedostatek dostupného času pro uskutečnění změn. Vyhýbáme se však kolektivní hysterii, zůstáváme v klidu a pokračujeme ve vykonávání toho, čemu věříme.

Jsme rozhodnutí spolupracovat na prospěšných celoevropských a světových projektech a aplikovat na našem území. Chceme se jako občané České republiky „vrátit zpět do evropského myšlení“ a zároveň ukázat, že jako země máme v oblasti cirkulární ekonomiky skutečně co nabídnout. Své zkušenosti a znalosti sdílíme ve prospěch evropského a světového společenství.

Tržní ceny, jakkoliv jsou efektivním nástrojem, často neodrážejí plné náklady, které jako společnost neseme. Podporujeme dlouhodobé státnické činy, které povedou k zabudování negativních a pozitivních externalit do cen. Podporujeme smysluplné regulace a samoregulace státu i malých nadnárodních firem, např. zdanění uhlíku, odlesňování, nakládání s veřejnými zdroji vody, atd…

Jsme si vědomi toho, že environmentální a klimatické krize jsou výsledkem hluboké krize společenských hodnot, přesto důvěru, odvahu a důstojnost důsledně ve svých organizacích prosazujeme, k lidem planetě i k přírodě.

Spolu tvoříme Galaxii

Pro zdraví naší překrásné planety Země. Jsme zakládající členi a profesionálové v oblasti cirkulární ekonomiky. Spojila nás bezodkladnost situace a hluboká potřeba jednat.

Je nám blízká myšlenka „Buďte tou změnou, kterou chcete vidět“ od Mahatmy Gándího.

Cyril Klepek

CEO a zakladatel CYRKL - digitální odpadové tržiště.

Cyril se svým zkušeným týmem staví globální digitální tržiště, které pomocí moderních technologií propojuje původce odpadů s finálními zpracovateli. Cirkulární odpadové hospodářství je jeho vize a svět, kde odpady jsou poklady. Celý příběch najdete na cyrkl.com

Vladimír Víšek

Impact Hub a No Greenwashing

Oblasti udržitelného rozvoje se věnuje přes 12 let. Dva roky strávil v africké Ghaně jako dobrovolník v sirotčinci. Působil jako programový manažer v neziskové organizaci Světlo pro svět, osm let měl téma udržitelnosti na starosti v IKEA, kde spouštěl cirkulární službu Druhý život nábytku. Nyní působí v Impact Hub, kde se věnuje strategickému rozvoji firem v oblasti udržitelnosti. Spoluzaložil iniciativu No Greenwashing. 

Aktivity člena:
www.nogreenwashing.cz

Jannis Samaras

Náčelník skupiny Kofola

“V lokálnosti jsme světoví!” I to si myslí milovník přírody a zdravého životního stylu, včelař a vizionář Jannis Samaras, jehož podnikání stojí na tradičních značkách. Ty rozvíjí s láskou, respektem a pokorou všude tam, kde jsou doma. V DNA Kofoly stojí, že chceme milovat, žít zdravě a stále hledat nové cesty. Zajímáme se o ochranu vodních zdrojů a celou životní surovin (od semínka až po produkt), které využíváme pro výrobu našich nápojů. Spolupracujeme s lokálními zemědělci a farmáři, snažíme se o prosazování odpovědného zemědělství. Pěstujeme si i vlastní byliny a inspirujeme ostatní k uchování přírodního bohatství pro další generace. První vlaštovkou takovýchto snah je certifikace Rajecké doliny jako BIO lokality pro volný sběr bylin.

Laura Mitroliosová

Jednatelka, finanční a provozní řížení ve společnosti CIRA Advisory, s.r.o.

Laura se po sedmi letech práce v oblasti bankovnictví vrhla na plno do segmentu řízení neziskové organizace. Největší výzva byla postarat se o to, aby INCIEN byl kredibilní a finančně soběstačnou organizací bez grantů a dotací. Od roku 2018 byla součástí digitálního odpadového tržiště Cyrkl a v roce 2019 pak společně s dalšími kolegy založila konzultační společnost CIRA Advisory, kde působí na pozici ředitelky. Je také aktivním členem Změny k lepšímu, kde se věnuje rozvoji tématu cirkulární ekonomiky. Motivaci cítí hlavně u projektů, které mají pozitivní vliv na rozvoj společnosti, zejména na zlepšování životního prostředí.

Aktivity člena:
www.ciraa.eu,
www.incien.org

Lenka Mynářová

Členka představenstva NAFIGATE Corporation a.s.

“Moje pracovní projekty mají jedno společné - jsou mezinárodní, mají vždy vyšší princip a nulovou /nebo zápornou/ pravděpodobnost úspěchu. A trvají roky. Přesto jsou úspěšné, a to v globálním měřítku. A nejdůležitější motto mého přístupu k práci je: "Dělejte svou práci celým srdcem - a budete úspěšní". Autora citátu si už bohužel nepamatuji. Ale je to základ - DNA - všeho, co dělám. Protože srdce je o důvěře, empatii, víře, ale i nekončící vytrvalosti.”

Aktivity člena:
www.nafigate.com/cs

Michaela Thomas

Zakladatelka Butterflies & Hurricanes

Motýlo-hurikání zakladatelka firmy Butterflies and Hurricanes, designového studia, které nahradilo růst do materiálních výšin růstem do (matky) Země. Otevíráme oči všem zelenáčům, kteří mají problém rozeznat ekologii od greenwashingu. Snažíme se naše klienty přimět nahradit kvantitu kvalitou, jít od povrchních řešení k těm hlubším a dlouhodobým, klást si nové otázky a cíle, které upřednostňují nevyčíslitelný hlas srdce nad ziskuchtivým hlasem ega. Propagátorka návratu lidskosti do všech oblastí společnosti, hlavně v oblasti značky vs zákazníka, byznys vs planeta.

Aktivity člena:
Zakladatelka Butterflies & Hurricanes www.bandh.cz
Kritička marketingu a iniciátorka inovace www.mattering.cz
Členka výkonného výboru ve www.slusnafirma.cz
Zakladatelka www.thankyouwrap.cz
Signatářka výzvy #mychangeforclimate

Mojmír Jiřikovský

Spoluzakladatel JRK Česká republika s.r.o.

"S celým týmem odborníků pomáhá městům a obcím po celé České republice zavést konkrétní kroky, které předcházejí vzniku odpadů, zvyšují míru třídění, a tím snižují množství směsného komunálního odpadu. Za skoro 10 let působení se stala společnost JRK partnerem pro stovky obcí a měst v odpadovém hospodářství a společně dosahují výborných výsledků.”

Aktivity člena:
www.meneodpadu.cz

Petr Vítek

V Deloitte získal 9 let poradenských zkušeností v oblasti strategie, zvyšování výkonnosti a Human Capital. Působil jako CFO. Zodpovídá za řízení sítě Impact Hub v Česku se zaměřením na rozvoj akceleračních a inovačních programů, kterými ročně projde 100+ byznysových nebo dopadových projektů/startupů. Působí ve správních radách neziskovek (např. Amnesty International) a nadací (Nadace Vodafone, Nadace České spořitelny). Spoluzaložil první český dopadový investiční fond Tilia Impact Ventures. Touží se podívat do vesmíru a na hodinu se stát dítětem nebo ženou.

Soňa Jonášová

CEO a zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Pod hlavičkou expertního centra INCIEN Soňa neúnavně pracuje na vzdělávání o cirkulárních tématech a aplikování principů cirkulární ekonomiky jak na úrovni jednotlivých podniků, tak na národní úrovni.

Aktivity člena:

Kromě INCIEN věnuje Soňa pozornost výzkumným aktivitám v rámci svého doktorského studia pod hlavičkou , stojí u zakládání Českého cirkulárního hotspotu, iniciativy Změny k lepšímu a projektu Climate Challenge.

Stanislav Martinec

Zakladatel a CEO ve firmě KOMA MODULAR a dalších v sesterských firmách KOMA RENT, KOMA SLOVAKIA a KOMA AUSTRIA.

Propagátor v oblasti modulární výstavby a použití modularity v našem životě. Modulární výstavba je budoucnost ve stavebnictví s důrazem na minimalizaci uhlíkové stopy a reakcí na rychlost, překotnost a nestálost života.

Aktivity člena:
KOMA MODULAR firma roku 2015
Stanislav Martinec EY podnikatel roku 2017 ve Zlínském kraji a finalista národního kola
KOMA pomáhá tvořit obraz Česka na EXPO 2015
KOMA dokazuje, že mobilita modulární výstavby nejsou pouze slova
KOMA má nejatraktivnější pracovní prostředí a stavbu roku Grand Prix
KOMA pomáhá potřebným
KOMA a Design
KOMA hlavní partner Dne architektury

Jan Zeman

Majitel a CEO Biopekárna Zemanka s.r.o.

Zemanka vyrábí trvanlivé sušenky a krekry pouze v biokvalitě a Jan se snaží realizovat principy udržitelného rozvoje i cirkulární ekonomiky v každodenní firemní praxi a inspirovat další firmy a podnikatele, že to úspěšně jde.
Aktivity člena:
https://www.biopekarnazemanka.cz/

Zdeněk Horsák

Ing. Zdeněk Horsák, PhD, CEO SUEZ CZ a otec zakladatel České Asociace Oběhového Hospodářství.

“Cítím osobní zodpovědnost za budoucnost. Naše Planeta nemá penzijní připojištění a integrace oběhového hospodářství je možným řešením jak jí pomoci.”

Aktivity člena:
https://www.suez.cz/
http://www.caobh.cz/
Aliance žen pro oběhové hospodářství, komise EUPA

Cílem je pro planetu zvětšovat naše řady

Jste CEO, nebo vedoucí pracovník střední a velké firmy? Oslovilo Vás naše Manifesto? Připojte se podpisem a rozšiřte řady těch, co mění svět.